ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-284) 15-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-284) 15-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-284) 15-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-284
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 15-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AT 545417
(IDUKKI)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AM 545417
AO 545417
AP 545417
AS 545417
AU 545417
AW 545417
AX 545417
AY 545417
AZ 545417

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AM 128414
(THRISSUR)
AO 452722
(ALAPPUZHA)
AP 825036
(IDUKKI)
AS 646774
(ERNAKULAM)
AT 654882
(THRISSUR)
AU 215607
(KASARGODE)
AW 235546
(PATHANAMTHITTA)
AX 308311
(KOLLAM)
AY 401012
(KANNUR)
AZ 661225
(PALAKKAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
83135

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0502  0706  0718  1866
3070  3073  3755  4752
7496  7877  7925  8429

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0123  0966  2939  4028
4152  4892  5264  7300
7537  8015  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0187  0558  2800  2994
4016  4031  4717  5386
6506  6728  6952  7042
7172  7374  7523  7605
8060  8498  8722  9372
9742  9878  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0097  0126  0194  0801
0996  1114  1289  1611
1763  1790  1800  2534
2559  2684  3093  5206
6178  6220  6668  6716
6758  7754  8450  8574
8932  9097  9330  9814

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0160  0299  0393  0488
0871  0891  0930  0976
1015  1273  1444  2169
2719  2958  3183  3293
3341  3512  3717  3738
4008  4120  4193  4209
4279  4370  4379  4490
4549  4671  4704  4718
4806  4817  5247  5348
5731  5925  6277  6292
6357  6555  6772  6946
7102  7218  7344  7426
7486  7767  8161  8271
8832  8913  9196  9369
9594  9596  9728  9765

Share.

About Author

Leave A Reply